Shenjtërimi i Nënë Terezës

Data e emetimit: 04.09.2016

Emisioni përbëhet nga 1 pullë

Autor: Gentjan Gjikopulli

Vlera e pullës: 120 lekë

Tirazhi: 39000 pulla (120-lekëshe)

Përmasat e pullës: 31 x 43 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)

Karnete: 3000 copë

Çmimi i karnetës: 205 lekë

Zarfe të ditës së parë: 400 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X