Shqipëria në Euro 2016

Data e emetimit: 10.06 .2016

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 70 lekë dhe 100 lekë

Tirazhi: 808.500 pulla (70 lekëshe), 458.500pulla (100 lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (70 lekëshe), 32 pulla në tabak (100 lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 500 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 370 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X